حداقل سفارش: 100,000 ریال

تحویل رایگان در سفارشات بیش از 20,000 ریال

رستوران سایت

نوشیدنی, خوراک, کباب, ایرانی
بلوار دکتر حسابی - دانشگاه آزاد - میدان عالم یزد یزد دکتر حسابی

وبسایت: www.test.com

[تغییر موقعیت از اینجا]

اطلاعات

اطلاعات تحویل

$تخمین زمان تحویل حدود 45 دقیقه
هزینه سرویس تحویل 40,000 ریال